Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lépe je křivdu snésti,než-li ji učiniti....

Sice k ní přiložily 800 stránkový manuál,ale je špatně přeložený,a chyby v něm kapitoly 1,12,35,68,90 a 124

I hate world everyday....What am I doing bad???

I miss you more than words can ever say...

The end is night....

Po trávě se nechodí,po trávě se směje...

Nehon si ho,nadběhni mu....

Když se ti v jeden krásný den na střepy rozbije tvůj sen, tak nebreč a zatni pěsti, vždyť střepy přinášejí štěstí!"

Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.

Keď na těba někdo kričí, usmaj sa a maj ho v piči;)

the sky is crying - obloha pláče!

Kdyby Bůh neexistoval, bylo by ho třeba vymyslit, ale celá příroda křičí, že existuje.
Nevěřím v Boha, ale jsem rád, že v něho věří můj krejčí, alespoň mě neokrade.
Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.

Vzdělání má trpké kořeny, ale sladké plody.
Zvyk nalézati ve všem jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké neboť směšné leží vždy na povrchu.

reci se vedou a voda pije

Neboť ani z malého není nic nejmenší, nýbrž je vždy něco většího a to je rovné malému, co do množství, sama jsouce o sobě je pak každá věc i malá i velká.

Jednej tak, aby ses zachoval tak, jak bys chtěl, aby se zachoval někdo jiný.
Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je povinnost.

Škaredý a schopný muž má u žen úspěch jen někdy, ale hezký hlupák je neodolatelný

Proč se lidé navzájem odsuzují?Protože každý, kdo odsuzuje druhého si myslí, že by se nedopustil toho, za co odsuzuje svého bližního.

Přátelství je zbytečné jako filozofie, jako umění.Samotné nemá hodnotu která by byla trvalá.Spíše je jednou z věcí,které trváním dávájí smysl.

Hádka mezi dvěma opravdovými přáteli nic neznamená.Nebezpečné jsou hádky mezi lidmi, kteří pro sebe nemají ani trochu porozumění.

Za největší privilegium, útěchu a úlevu v přátelství jsem vždy považovala to, že není třeba nic vysvětlovat.

V přátelství stejně jako v lásce jsme často šťastnější, když před skutečností zavíráme oči, než když se ji snažíme odhalit.

Nic není tak pěkné jako mlčet spolu s dobrým přítelem nad něčím zajímavým.

Pravé přátelství vysloví to, co jinak žádná ústa nevysloví.Pravé přátelství zatají to, co žádná ústa nezatají.

Neštěstí je naš největší učitel a náš největší přítel.Jen neštěstí nás naučí poznat smysl života.

Je jisté, že povaha lásky a povaha přátelství jsou zcela odlišné, přátelství ještě nikdy nikoho nepřivedlo do blázince...

Zlem se ti pomstí tvůj nepřítel, bolestně se ti odplatí člověk, který tě nenávidí, ale mnohem větší zlo ti způsobí hněv ve tvém srdci.

Bylo by dobré, kdyby člověk posuzoval jiné podle sebe; neublíží jim, když je bude považovat za sobě rovné, a neublíží ani sobě, když je nebude považovat za lepší.

Mnozí si cení jen toho, co z přátelství mohou vytěžit.Zanedbávají však povinnosti, které přátelství přináší, a neberou v potaz, že ten kdo potřebuje v těžkostech pomoc od přátel, musí být též k dispozici mnohým přátelům.

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, kterých si vážím, a na ty, se kterými mám soucit.

Tajemství, se kterými jsme se svěřili někomu cizímu, uvolňuje cizost.Člověk něco ze sebe vydal, a tím dal tomu druhému výhodu.

Přátelství poznám podle toho, že nikdy nemůže zklamat, a pravou lásku podle toho, že nikdy nemůže podvádět.

Přátelství stejně jako láska vyžaduje mnoho usilí, pozornosti a vytrvalosti.Především je třeba umět dát to, co je v našem životě nejcennější; čas!

Hodnotu přátel si neuvědomujeme, pokud nám nehrozí, že je ztratíme.Když se nám všechno dobře daří, jsme tak pošetilí, že si myslíme, že všechno zvládneme bez nich.

S událostmi se kterými tě osud spojil,se snaž smířit; a lidi, se kterými tě život sblížil, upřímně miluj!

Odmítl jsem přátelství dvou druhů lidí; prvního proto,že mi nikdy nepověděli nic o sobě a druhého proto,že si nikdy nepovídali o mě.

Přátelství stejné jako láska,vyžaduje skoro stejné umění jako například nějaká krásná taneční figura...Je třeba velkého sebeovládání,mnoha slov a nejvíc mlčení.A hlavně mnoho úcty

Existuje jedno neomylné znamení,podle kterého můžeme poznat,kdo je nám opravdu přítelem;je to způsob,jakým se tvůj přítel staví k nepřátelským nebo nezdvořilým soudům o tobě.

Přítel je ten kdo o Vás všechno ví a má Vás stále stějně rád.

Láska může zemřít na pravdu,přátelství na lež.

I když odsuzuji chyby svých přátel,neznamená to,že bych je přestal mít rád.

Milovat můžeme jen to,co se nás týká;kdyý upřednostňujeme přátele před sebou samými,děláme to pro svoje potěšení,vždyť jen toto upřednostňování dělá přátelství upřímným a dokonalým.

Nejdůležitějším úkolem přítele je,aby ti byl na blízku když se mýlíš.Když máš pravdu jsou ve tvé blízkosti všichni.

Opravdové přátelství je vzácné,a jako každou hodnotu jej musíme hledat,objevovat,chránit,živit a nakonec rozšiřovat do celého světa.

Neodsuzuj pokud si nepoznal a nesnaž se poznat pokud jsi odsoudil... =D

"Nevěř na zázraky, spoléhej na ně."*
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář